Annonsera i lokaltidningen

Även om den digitala världen växer och är i fokus ska företag inte förringa effekten av traditionell marknadsföring i exempelvis tidningar. För ett bolag som vill sälja packmaskin kan annonsering i lokaltidningen ha en stor effekt på försäljningen. Eftersom många har dragit ner på marknadsföringen i traditionella medier finns det för den som vill goda möjligheter att synas i lokaltidningar till ett förmånligt pris. Tidningar idag slåss inte sällan om företag som vill annonsera och synas analogt.

Övertyga läsaren om att packmaskinen är riktigt bra

När ett företag ska annonsera i lokaltidningen för att sälja fler packmaskiner är det viktigt att skapa en bra annons. Oavsett om annonsen är digital eller analog är det en vetenskap i sig. Det mest betydelsefulla är att berätta det viktigaste först. Du har ungefär tre sekunder på dig att väcka en läsares intresse innan de bläddrar vidare. Därför är det viktigt att komma till saken omgående. Berätta det viktiga redan i rubriken. Sedan kan du utveckla det i texten nedanför. Tänk på hur annonsen framställs överlag. Om du ska annonsera för packmaskiner är det betydelsefullt att berätta vad som är så bra med just den specifika packmaskinen. Annonsen ska övertyga läsaren om att det är en riktigt bra packmaskin. Lyft fram packmaskinens främsta egenskaper.

Använda annonsutrymmet smart

Fundera över vilken nytta ditt erbjudande har för mottagaren och belys sedan det i annonsen. Försök att tänka utifrån målgruppens perspektiv när annonsen ska göras. När du väl ska annonsera i lokaltidningen kan det kännas lockande att verkligen nyttja hela annonsutrymmet. Men om det blir för mycket information är det svårare för mottagaren att ta till sig det du vill säga. Det är bättre att fundera på vad huvudbudskapet är och hålla dig till det. Försök istället med att leda mottagaren till företagets webbsida eller e-butik för att få veta mer om packmaskinen.

Uppmana läsaren till handling

En av det viktigaste sakerna när du ska annonsera i lokaltidningen är att ge mottagaren tydliga instruktioner kring vad de ska göra. Tänk efter vad du vill att läsaren ska göra. Du ska göra uppmaningen så tydlig som möjligt. Det kallas att ge läsaren en call to action.

Få det bästa annonspriset

När du ska annonsera analogt är det fördelaktigt att försöka förhandla om priset. Du kan vända dig till lokaltidningar som har olika erbjudanden. Ring runt till tidningarna som du är intresserad av att annonsera i och berätta att du är intresserad. Du kan alltid kolla om de har utrymme som blivit över i tidningen som de kan sälja billigt till dig. När du har annonserat i en tidning är det viktigt att göra en uppföljning på hur lyckad annonseringen faktiskt blev. Då vet du om det är värt att göra det igen.

Tidningar