Det lokala hittar alltid sina läsare.

Historisk överblick

Aktuella meddelanden har förmedlats i minst 2000 år, och i början var det verkligen fråga om mycket lokala nyheter. Slavar användes i Romarriket för att kopiera de viktigaste meddelandena och dessa skrifter såldes sedan till läskunniga och välbeställda romare. Men det var först i och med att boktryckarkonsten hade uppfunnits på 1400-talet som mer regelbundna tidningar kunde komma ut på allvar. Dessa maskiner var dock beroende av mycket handkraft och det var först i och med industrialiseringen mellan 1750-1850 som en mer effektiv metod fanns tillgänglig för att trycka tidningar. I samband med industrialisering blev det även lättare att sprida tidningarna och även att få kännedom om händelser med nyhetsvärde från ett mycket större område i och med telegrafens införande. Med utbyggnaden av järnvägen ökade också möjligheten att distribuera nyheterna över ett vida större område än tidigare. Nyhetsförmedlingen hade alltså gått från det lokala till att bli mer regional eller rikstäckande.

Medielandskapet förändras

I dagens Sverige finns det hundratals lokala medier. Det rör sig om tradiotinella lokaltidningar, lokalradiostationer och numera även lokala nyhetssajter. Ibland är det svårt att skilja dem åt. Det kan vara den gamla lokaltidningen som även driver nyhetssajten. Det är ett utmärkt sätt för tidningen att öka användningen av sina texter. En annan fördel är att de genom nyhetssajten kan förmedla nyheterna snabbare och där även köra webb-TV eller lägga upp ljudfiler på intervjuer som deras reportrar har gjort. Här är ett exempel på en lokaltidning är men som medieanvändare är det alltid bäst att surfa runt och kolla fler källor i sin nyhetsmix.

De lokala medierna har flera fördelar framför de rikstäckande medierna. Ingen kan som den lokala reportern förmedla de lokala nyheterna. Med sin stora lokalkännedom kan denne få fram just de vinklar som intresserar de lokala läsarna eller lyssnarna. Lokaltidningarna läses oftast med större intresse än rikstidningarna därför att de lokala nyheterna berör sin läsekrets mer än de stora riksnyheterna gör. Riksmedia tar inte heller upp de lokala händelserna på grund av brist på utrymme, resurser eller intresse. I den lokala tidningen kan du som läsare ta del av precis det som du behöver veta om vad som händer i ditt område och vad som är på gång. Lokal idrott tas aldrig upp i riksmedia men har en stor och viktig plats i de lokala medierna. De lägre serierna och de små klubbarna rapporteras det om med djup insikt i den lokala tidningen. Där får man ofta veta om resultat och om lokala förmågor på uppåtgående långt innan riksmedia har fått upp ögonen för att något stort är på gång.

Det lokala näringslivet har också sin naturliga samarbetspartner i de lokala medierna. Genom annonser i lokalpressen kan företag och potentiella kunder hitta varandra. Till exempel kan kontorshotell östermalm annonsera i den lokala Mitti-tidningen för Östermalm och på så sätt vända sig direkt till sin målgrupp utan att behöva lägga enorma pengar på annonser i rikspressen. Avslutningsvis kan man säga att lokaltidningarna och andra lokala medier motverkar den medieskugga som skulle vara så mycket större utan dem.