Eskilstuna-Kuriren

Eskilstuna-Kuriren förkortas ofta EK, men heter officiellt sedan 1955 det ännu längre Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning. Tidningen, som är liberal, grundades år 1890, och genom historien har den genomgått flera politiska strider. En av de kanske första och största striderna skedde under andra världskriget. Den dåvarande chefredaktören, J A Selander, hade en mycket starkt kritisk hållning till både Nazityskland och Sovjetunionen, något som naturligtvis lyste igenom i tidningen. Det ledde bland annat till åtal och till att tidningens upplaga konfiskerades tre gånger av staten. Ett annat tillfälle i historien då tidningen blivit involverad i politiken var då Hans Schöier var chefredaktör. Schöier är idag framförallt känd för att ha varit en av de mest framträdande försvararna av tryckfriheten på den tiden, och när han av Folkpartiet nominerades till att vara ordförande för en statlig utredning, blev han en av grundlagsfäderna bakom Yttrandefrihetsgrundlagen, som infördes några år efter utredningen.

Idag är den ansvariga utgivaren för tidningen Eva Burman. Eskilstuna-Kuriren har en upplaga på knappt 35 000 exemplar, och är den största morgontidningen inte bara i Eskilstuna, utan också i Strängnäs, Flen och Torshälla, och har stor spridning i Kungsör. Tidningen har lokala redaktioner i Flen samt i Strängnäs och Mariefred, där den ges ut endast under namnet Strengnäs Tidning.200px-Eskilstuna-Kuriren

Eskilstuna-Kuriren ägs idag av en stiftelse, Esktilstuna-Kurirens Stiftelse, som också är fullständig ägare till Katrineholms-Kuriren och Mediehuset i Sörmland AB. Under 2007 utökade stiftelsen sin räckvidd genom att köpa upp Södermanlands Nyheter, som har utgivning i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Stiftelsen gav tidigare också ut Tidningen Folket, som den ägde till 95 procent. Folket lades dock ner år 2015.

Många har debatterat huruvida lokaltidningar som Eskilstuna-Kuriren har en framtid, men dessa tidningar fyller fortfarande en viktig funktion när det gäller att nå ut med information som bara är relevant för en begränsad del av befolkningen. Lokaltidningar är till exempel en av de bästa kanalerna för småföretagare att annonsera, eftersom de på det sättet kan rikta sin reklam till just sin målgrupp. Det är dock kostsamt att annonsera i tidningar, och om du skulle behöva låna pengar till en marknadsföringskampanj för ditt företag kan du gå in på Advisa.se.