Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten är förvisso en lokal tidning, eftersom dess utgivningsområde är begränsat till Göteborg med omnejd, men den är trots det Sveriges näst största dagstidning med 426 000 läsare. Det gör också tidningen till Västsveriges största morgontidning. Göteborgs-Posten har sitt kontor och sin redaktion i centrala Göteborg, i GP-huset vid Polhemsplatsen.

Tidningen grundades den 31 december 1858, då man gjorde ett provtryck av tidningen. Redan tidigare under 1800-talet hade tidningen haft två föregångare med samma namn, varav den första kom ut 1813 och den andra 1850. Dessa tidningar hade dock inget gemensamt med den nuvarande tidningen förutom dess namn.

Göteborgs-Postens regelbundna utgivning började den 5 januari 1959.  Mellan 1858 och 1863 var den ansvariga utgivaren filosofie kandidaten Karl Emil Nikolaus Lindberg. Mellan 1863 och 1869 utkom tidningen i två nummer i veckan (på onsdagar och lördagar), under insyn av bokhandlaren David Felix Bonnier, som var den dåvarande redaktören. David Felix var bror till Albert Bonnier, grundaren till Bonniers förlag. År 1872 sålde dock David Felix sina aktier i tidningen för 100 000 riksdaler, och Göteborgs-Posten försvann på det viset i ett tidigt skede från det som skulle komma att bli Bonnierkoncernen. Aktierna köptes av Fredrik Åkerblom, som var huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidningen mellan 1873 och 1893. I samband med detta övergick tidningen till ett aktiebolag, Götebors-Postens Aktiebolag.Göteborgs-Posten 2

Tidningens politiska hållning har förändrats genom tiderna. Från början hade tidningen en tydligt unionell och skandinavisk hållning. Inom politiken var tidningen moderat liberal och i religionsfrågor tydligt liberal. Detta förändrades dock i samband med att Åkerblom blev redaktör, då tidningen intog en markant konservativ ställning. År 1896 såldes dock tidningen igen, till Göteborgs-Postens Nya Aktiebolag, och efter detta var tidningen återigen liberal.

Det som idag kan verka självklart, att en tidning ges ut sju dagar i veckan, var inte självklart under 1800-talet och början av 1900-talet. Göteborgs-Posten började ges ut sju dagar i veckan först 1939. Däremot var tidningen snabb att haka på den lavinartat växande internettrenden, då Göteborgs-Posten lanserades på internet redan 1995. Under 2000-talet har tidningen utvecklats till en koncern, genom att aggressivt köpa upp andra tidningar. Göteborgs-Posten ägs således idag av Stampen Media Group, och fortsätter utvecklas i form av webb-TV-satsningar och betaltjänster för internet och mobiler. Framtiden får utvisa om Göteborgs-Posten klarar de utmaningar som alla papperstidningar möter i dagens digitaliserade värld.