Helsingborgs dagblad

Helsingborgs dagblad är en lokaltidning med en tydlig geografisk avgränsning, då den ges ut i Helsingborg med omnejd. Utanför Stockholm, Göteborg och Malmö är Helsingborgs dagblad den största dagstidningen, och den blev än större då den år 2014 slog sig ihop med Sydsvenskan i en samlad koncern. Detta innebar att HD-Sydsvenskan blev ett gemensamt bolag, vars vd och ansvariga utgivare är Lars Dahmén. Chefredaktören är Lars Johansson och den politiska chefredaktören är Heidi Avellan. Företaget som ger Helsingborgs dagblad, Helsingborgs Dagblad AB, ger också ut flera andra tidningar, till exempel Nordvästra Skånes Tidningar (som ges ut i Ängelholm) och Landskrona Posten (i Landskrona). Dessutom gav man fram till 2013 ut tidningarna City Helsingborg och City Landskrona, men dessa lades båda två ned det året.old-newspaper-350376_640

Tidningen grundades 1867 av en boktryckare vid namn Nils Jönsson. Då hette tidningen Helsingborgs Tidning, och inte förrän 1884 bytte den namn till sitt nuvarande. När tidningen grundades betecknade den sig som oavhängig, men numera är beteckningen oberoende liberal. Helsingborgs dagblad var en av de första tidningarna i landet att ges ut sju dagar i veckan, vilket skedde 1892. Tidningen har även fortsättningsvis lett utvecklingen i branschen, till exempel genom att de som första tidning i Sverige år 1995 skapade en hemsida med nyhetsrapportering, hd.se.

År 2012 utsågs Helsingborgs dagblad till både Årets bästa tidning och Årets bästa redaktion av Mediavärlden och Tidningsutgivarna. Helsingborgs dagblad har dock inte bara fått priser, utan även delat ut priser själva. Idag är Helsingborgs dagblad nämligen inte bara känt för sin dagstidning, utan också för det kulturpris som tidningen delat ut årligen sedan 2004: Helsingborgs Dagblads kulturpris. Priset delas ut till kulturellt verksamma personer som har någon anknytning Skåne och Helsingborg. Det består av 25 000 kronor och konstverket Kulturklubben, som utformats av Staffan Sommelius.

En av de funktioner som lokaltidningar som Helsingborgs dagblad har är att invånarna lätt ska kunna hitta köp- och säljannonser som gäller just deras stad eller område. Tyvärr blir den funktionen allt mer förlegad i takt med att de yngre generationerna växer upp – de generationer som är vana att köpa och sälja sina begagnade saker på internet. En utmärkt sida att göra just det på är Citiboard.se.