Lokaltidningen behövs

Lokaltidningar kan göra något som de större publikationerna inte förmår. Det är att samla människor kring en plats och saker som sker på den platsen. Platser är ju som alla vet väldigt viktiga för hur vi uppfattar vilka vi är. Att kunna läsa om olika saker som berör oss främst på grund av vår geografiska position och sedan diskutera dessa saker sinsemellan, gör mirakel för känslan av tillhörighet och gemenskap. Visst, vi berörs alla av det som händer globalt och i hela landet, men det kommer aldrig kunna vara lika greppbart som sådant som faktiskt sker mitt framför ögonen på oss.

Lokaltidningarna fungerar på lite olika sätt beroende på vart man är. Ofta är de finansierade med hjälp av reklam istället för prenumerationer. Detta har visat sig vara en lönsam strategi. Man delar helt enkelt ut de reklamfinansierade exemplaren i exempelvis tunnelbanan och även direkt hem i brevlådan till stadens invånare. Då kan de välja om de vill läsa eller inte. Kanske ögnar de bara snabbt igenom tidningen eller kanske de tar med sig den vidare till jobbet eller hem, för att läsa vidare. Om personen jobbar på ett coworking space kan tidningen sedan skickas vidare till andra väl där vilket ger den en organisk spridning.

Ofta lägger journalisterna upp det så att det går att läsa mer på ämnet på tidningens hemsida. På detta sätt fångar man upp läsare under längre tid och får dessutom större reklamintäkter. En annan fördel med internet är att det är lätt för läsaren att dela med sig av innehåll till sina vänner och bekanta via sociala medier. Om läsaren mot förmodan inte längre skulle vilja läsa tidningen kan de bara sätta upp en lapp på dörren eller brevlådan. Alternativt helt enkelt sluta plocka upp tidningen under pendlingsfärden till jobbet.

Stockholm har en mycket populär lokaltidning. Om du inte redan gör det så börja läsa den. Om du bor någon annanstans än Stockholm, försök plocka upp ett exemplar nästa gång du har vägarna förbi huvudstaden. Mitt i är ett bra exempel på en engagerande lokaljournalistisk som både informerar, provocerar, bildar och berör. Metro började som en lokaltidning i Stockholm och har nu spridit sig till hela världen, även om det på sistone inte gått så bra rent ekonomiskt. Vi får hoppas att det löser sig för dem, eftersom Metro alltid hållit hög journalistisk kvalitet. En annan lyckad lokal- och gratistidning var City, även den i Stockholm, som höll hög kvalitet i synnerhet på kultursidorna. Det pratas fortfarande med värme om dagarna då kulturredaktionen på City höll låda. Den gamla goda tiden. Tyvärr fanns City bara i några år. Det finns fina lokaltidningar även utanför storstadsområdena, som exempelvis Norra Skåne, vars upptagningsområde är större sett till arealen men mindre i läsarkrets än exempelvis Mitt i Stockholm. Innehållet skiljer sig då en aning eftersom det ska vara relevant för personer som bor i olika samhällen snarare än ett och detsamma.