Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet är en tidning som ges ut i stora delar av Skåne, men framförallt i Malmö och Lund. Tidningen är baserad i Malmö, och ägs lokalt, till skillnad från många andra lokaltidningar som ägs av större koncerner. Tidningen utkommer numera sju dagar i veckan, och på ledarsidan företräds Centerpartiets värderingar.800px-Leon_Ljunglund_1959

Skånska Dagbladet grundades år 1888 av boktryckaren och typografen Rudolf Asp. Tidningens första huvudredaktör var Leonard Ljunglund, som senare skulle bli riksdagsman för Första kammarens nationella parti. Till en början hade tidningen en liberal politisk hållning, men när familjen Asp sålde tidningen till Jordbrukarnas Riksförbund förändrades denna till tidningens nuvarande centerpartistiska. Nils Berlin blev chefredaktör och tidningen blev ett organ för Bondeförbundet. Efter Nils tog hans bror Hjalmar Berlin över posten som chefredaktör, en post han skulle inneha i 20 år. Under den tiden intog tidningen en än mer högerinriktad politisk ställning, något som skulle leda till mycket kritik mot Skånska Dagbladet. Detta eftersom tidningen under 1930-talet var tydlig med sina tyskvänliga åsikter, och gick så långt som att i april 1940 publicera en ledare med huvudtesen att Tysklands invasion av Danmark och Norge var för deras eget bästa. Detta påstående försämrade Skånska Dagbladets anseende. När Hjalmar Berlin gick bort 1948 försökte därför hans efterträdare föra bort tidningen från den typen av åsikter och associationer.

Tidningen fick allt eftersom, tack vare sin koppling Bondeförbundet, att få ett större spridningsområde. Innehållet i tidningen riktades allt mer in på landsbygdsfrågor. Tidningen växte genom att man köpte upp andra lokaltidningar, som Mellersta Skåne (baserade i Hörby), Laholms Tidning och Norra Skåne. Det sista uppköpet gjordes så sent som 1998.

När man arbetar på en lokaltidning som framförallt behandlar lokala nyheter, kan det vara bra att då och då åka utanför sin lokala stad, Malmö i det här fallet, för att få nya perspektiv. En bra företagsresa för redaktionen på Skånska Dagbladet skulle till exempel kunna gå till Stockholm, där det finns många aktiviteter som passar större grupper, som paintball, gokart och bowling. Det bästa stället att spela bowling i Stockholm är O’Learys i Kista, där de har ett stort eventcenter för företag.