Uppsala Nya Tidning

Att Uppsala Nya Tidning är en lokaltidning förstår man redan av tidningens namn. Den ges ut i Uppsala liksom i alla kommuner i Uppsala län (förutom Älvkarleby). Dessutom ges den ut i Sigtuna kommun, som hör till Stockholms län. Uppsala Nya Tidning är mer eller mindre den dominerande tidningen i sitt område, då den har mycket liten konkurrens: de enda andra tidningarna som ges ut lokalt är gratistidningen Uppsalatidningen och Metros riksupplaga. Uppsala Nya Tidning har en upplaga på drygt 50 000 exemplar, och är i och med det den åttonde största lokaltidningen i Sverige.200px-Axel_Johansson_UNT_1959

Tidningen grundades 1890 av medlemmar i studentgruppen Verdandi, där en viss Axel Johansson var medlem. Till en början gavs tidningen ut endast tre dagar i veckan, och inte förrän åtta år efter att tidningen getts ut för första gången utökade man till fyra dagar i veckan. Från och med 1901 övergick man till utgivning på morgonen sex dagar i veckan.

Även om Johansson inte var inblandad i tidningens grundande, blev han år 1900 medredaktör på tidningen. Han var en före detta student vid Uppsala universitet med en bakgrund inom journalistik som skribent vid Dagens Nyheter, och var politiskt sett en självständig liberal. Han skulle bli Uppsala Nya Tidnings chefredaktör mellan 1903 och 1948. Den 31 juli 1948 gick han bort, och vid det laget var han förutom chefredaktör även majoritetsägaren till tidningen. Exekutorerna av hans testamente hade innan hans död ålagts av Johansson att se till att ”tidningen redigeras i liberal, icke förbudistisk, frireligiös eller socialdemokratisk anda”. Än idag är Uppsala Nya Tidning en liberal tidning, som ägs av tre olika stiftelser: Axel Johanssons donation, Axel Johanssons minne och Axel Johanssons understödsfond. Dessa fonder förvaltar de aktier i tidningen som Johansson ägde vid sin död.

Om du är intresserad av att arbeta för Uppsala Nya Tidning eller någon annan lokaltidning eller dagstidning, kommer du sannolikt att behöva en bred uppsättning datafärdigheter. En grundläggande kompetens är till exempel att behärska Microsoft Office-paketet. De flesta är mycket väl bekanta med Microsoft Word, men har väldigt sällan lika mycket erfarenhet av Microsoft Excel. Om du känner dig träffad av detta, och skulle behöva förbättra dina kunskaper i Excel inför en jobbjakt hos landets dagstidningar, kan du vända dig till Addskills.se, som erbjuder en Excelkurs.