Vestmanlands Läns Tidning

Vestmanlands Läns Tidning, eller VLT som den kallas i dagligt tal, är en dagstidning som ges ut i Västerås med omnejd.

VLT:s historia sträcker sig tillbaka till år 1831, då Daniel Torssel bestämde sig för att starta ett nyhetsblad i staden. Torssel var en boktryckare, men uppenbarligen även en visionär, då staden Västerås på den tiden inte hade fler än 1000 invånare, att jämföra med dagens dryga 140 000 invånare (vilket gör Västerås till Sveriges femte största stad).Västerås-Vasaparken

Under 1800-talet var en av de mest betydande publicisterna för tidningen Daniel Olauson, som var redaktör under två perioder: mellan 1847 och 1853 samt mellan 1859 och 1869. Olauson var den man som gav tidningen en tydligt liberal inriktning, en politisk inriktning som den har kvar än idag.

I slutet av 1800-talet, närmare bestämt 1898, togs redaktörposten över av Anders Pers. Han var huvudredaktör för VLT mellan 1908 och 1948, och under den perioden växte VLT till att bli en av de landsortstidningarna med bäst anseende i landet. Anders Pers och VLT utmärkte sig också under 1930-talet för att redan då inta en tydligt antinazistisk hållning, något som av förklarliga skäl inte var lika självklart då som det skulle vara idag.

Familjen Pers var under lång tid de dominerande ägarna av VLT, då Anders Pers avlöstes som tidningens huvudredaktör av sin son, Anders Yngve Pers. Han var huvudredaktör mellan 1948 och 1972, och avlöstes i sin tur av sin son, Anders H. Pers, som var huvudredaktör mellan 1978 och 1996. De fortsatte i sin fars och farfars fotspår, och förde vidare hans ideal och hans tradition. Idag är dock Göteborgsposten huvudägare till VLT, som ingår i Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB. Tidningen har en upplaga på ungefär 37 000 exemplar.

En av VLT:s och lokaltidningarnas viktiga funktioner är deras annonssidor, som gör att man enkelt kan köpa och sälja saker inom sin egen stad eller på sin egen ort. Till viss del har dock den funktionen konkurrerats ut av internet, eftersom man numera kan beställa det mesta till ett bra pris från nationella leverantörer. Det gäller till exempel billiga badrumsmöbler, som man kan köpa från Buildor.se, oavsett var i landet man befinner sig.